Stalling

Zoeken

Voorwaarden

Om uw verblijf in de binnenstalling zo aangenaam mogelijk te maken verzoeken wij u onderstaande punten en voorwaarden in acht te nemen:

 • Vloer afdekken met plastic folie of karton
 • Tot en met 31 maart kan er op oneven weken geschuurd worden gebruik hierbij bij voorkeur een schuurmachine met stofafzuiging. Vanaf 1 april geen stof meer produceren i.v.m. schilderen.
 • Op even weken kan er geschilderd worden.
 • Gebruik van haakse slijpmachines en Perago ( roterende straler ) is verboden
 • I.v.m. brandgevaar is lassen en branden verboden
 • Deponeer de verschillende soorten afval in de daarvoor bestemde containers
 • Laat geen gereedschap rond de boot slingeren maar ruim dit op.
 • Houdt de omgeving van uw boot schoon
 • Wanneer u als laatste de loods verlaat doe lichten uit en deur op slot.
 • Bij binnenstalling is elektriciteit tot 40 KwH inbegrepen daarboven worden de dan geldende Kw/h tarieven berekend.
 • Wanneer uw boot de loods verlaat al uw goederen verwijderen, omgeving schoonmaken en sleutel inleveren.

Als u uw boot bij ons stalt gelden een aantal voorwaarden met betrekking tot de aansprakelijkheid. Ouwehand B.V. is niet aansprakelijk voor schade aan de gestalde vaartuigen indien deze veroorzaakt is door:

 • het uitvoeren van brandgevaarlijke werkzaamheden zoals onder andere slijpen, verfafbranden of lassen, tenzij deze op minimaal 10 m afstand van de stallingsloods plaatsvonden of in een hiervoor ingerichte brandwerend afgescheiden werkruimte;
 • een gasfles, tenzij deze is opgeslagen overeenkomstig de CPR-richtlijn 11 met de daarbij behorende milieuvergunningen;
 • een aan boord van het vaartuig achtergelaten losse benzinetank, wanneer dit vaartuig binnen is gestald;
 • een accu aan boord van een gestald vaartuig, die niet was afgekoppeld en waarvan de polen of klemmen niet waren geïsoleerd;
 • het opladen van accu’s aan boord van het gestalde vaartuig met laders die niet van het juiste type zijn of die niet drie-jaarlijks door een deskundige zijn gekeurd volgens voorschriften van de fabrikant;
 • het aan laten staan van de verwarming in het gestalde vaartuig zonder dat een toezichthouder zich aan boord of in de directe nabijheid van het vaartuig bevond;
 • het aangesloten laten staan van het vaartuig op walstroom zonder dat een toezichthouder zich aan boord of in de directe nabijheid van het vaartuig bevond.

Wanneer u bij ons stalt geeft u aan daarmee akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden.